Robertvanderzwan.nl gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Op onze website kun je ons Cookiebeleid en Privacybeleid vinden.

Woningmarkt in het hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Woningmarkt topprioriteit

NVM is verheugd dat de aanpak van het woningtekort een topprioriteit is voor het nieuwe kabinet. Het akkoord benadrukt dit met een minister die regie voert op wonen en ruimtelijke ordening. Het hoofdlijnenakkoord biedt de bouwstenen om letterlijk te bouwen aan een beter Nederland, waarin (woon)plek is voor iedereen. Belangrijk is wél dat de markt goed betrokken wordt bij de uitwerking. Daardoor kunnen er op de te organiseren Woontop realistische en wederzijds afdwingbare afspraken worden gemaakt tussen overheid en markt. Alleen dan worden de 100.000 woningen per jaar ook daadwerkelijk gerealiseerd. Als natuurlijke partner die vraag en aanbod bij elkaar brengt - NVM-makelaars adviseren en begeleiden jaarlijks enkele honderdduizenden woningzoekers - stelt NVM graag haar expertise en data beschikbaar.

Aantrekkelijke huursector

We zijn ook blij dat er maatregelen worden genomen om investeren in de huursector weer aantrekkelijk te maken. Het verminderen van regel- en belastingdruk dragen daaraan bij. Een midden- en vrije huursector met een substantiële omvang is van cruciaal belang voor een stabiele en goed functionerende woningmarkt.

Belangrijkste hoofdpunten 

Wonen
  • De aanpak van het woningtekort is een topprioriteit. Een te organiseren Woontop moet afdwingbare afspraken maken tussen partijen om de woningbouwproductie structureel te verhogen naar 100.000 woningen per jaar.
  • Het beter benutten van de bestaande voorraad, het versnellen van procedures en het wegnemen van juridische en financiële belemmeringen moet de realisatie van nieuwe woningen versnellen.
  • Er komt een coördinerend minister die regie voert op de ruimtelijke ordening en waar, hoeveel nieuwe woningen worden gebouwd.
  • Jaarlijks wordt er 1 miljard euro geïnvesteerd in maatregelen gericht op de bouw van nieuwe woningen, meer ruimte voor woningbouw en het wegnemen van belemmeringen in wetgeving om te versnellen. Ook wordt er 0,5 miljard euro per jaar geïnvesteerd in bereikbaarheid/infrastructuur.
  • Er wordt niet ingegrepen in de hypotheekrenteaftrek en ook het eigenwoningforfait blijft ongewijzigd.
  • De jaarlijkse verhoging van gemeentelijke woonlasten (zoals de OZB) wordt gemaximeerd. Ook worden er maatregelen genomen om de betaalbaarheid in zowel de koop- als huursector te verbeteren.
  • De verplichting om vanaf 2026 een warmtepomp te installeren bij vervanging van een verwarmingsketel vervalt.
  • De salderingsregeling wordt alsnog geschrapt per 1 januari 2027.

Bron: NVM

Foto: pixa Bay

 
 

Nieuwste woningen

Westduinweg 70 A
2583 EK Den Haag
€ 295.000 k.k.
70m² 223m³ 4 kamers
Van Egmondstraat 91
2581 XJ Den Haag
€ 399.000 k.k.
95m² 342m³ 5 kamers